Per 1 januari 2012 is de praktijk van Anneke Jeltema gesloten.